Het cookiebeleid van Bedrog.com

Cookies zijn stukjes code die worden opgeslagen in de browser telkens u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt. In sommige gevallen is de toestemming van de gebruiker vereist, afhankelijk van de doelen waarvoor cookies geïnstalleerd worden. Als u moet toestemming geven voor het opslaan van cookies, dan kan deze toestemming op elk gegeven moment worden ingetrokken volgens de instructies op deze pagina.

Technische cookies en cookies die geaggregeerde statistische doeleinden dienen

 • Voor de werking van de essentiële activiteiten van de dienst

  Met behulp van cookies slaat deze site gebruikerssessies op en voert het andere activiteiten uit die essentieel zijn voor de werking van de site, zoals bijvoorbeeld in verband met de distributie van verkeer.

 • Het opslaan van activiteiten in verband met optimalisatie, statistieken en instellingen

  Deze site gebruikt cookies om de surfervaring van de gebruiker te optimaliseren en om browserinstellingen op te slaan. Deze cookies omvatten cookies waarmee de taal en valuta worden ingesteld, cookies die worden gebruikt voor het beheren van first-party statistieken, die worden beheerd door de aanbieder van deze site.

Andere soorten cookies of derde partijen die cookies installeren

Sommige van de diensten die hieronder worden vermeld beheren statistieken in een anonieme en geaggregeerde vorm en vereisen daarom niet noodzakelijk uw toestemming. Ook kunnen ze direct worden beheerd door de aanbieder zelf, onder voorbehoud van de beschrijving,  zonder hulp van derden.

Als diensten van derden worden weergegeven in onderstaande hulpprogramma’s, dan kunnen deze gebruikt worden om het surfgedrag van bezoekers te volgen, in aanvulling op de hierin toegelichte informatie en zonder medeweten van de aanbieder. We raden u aan de privacyverklaringen van de hieronder vermelde services te raadplegen voor meer info.

 • analytics

  Met deze diensten kan de aanbieder het gedrag van de bezoekers volgen en verkeer controleren en analyseren.
  Google Analytics (Google Inc.)
  Google Analytics wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) en is een webanalysedienst. Google houdt bij en onderzoekt hoe deze site wordt gebruikt, brengt verslag uit over haar activiteiten en deelt deze met andere Google-diensten m.b.v. verzamelde gegevens
  Google kan deze gegevens gebruiken om advertensies van hun eigen advertentienetwerk te personaliseren en contextualiseren.
  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookie- en gebruiksgegevens.
  Verwerkingslocatie: Verenigde Staten – PrivacybeleidAfmelden. Lid van Privacy Shield.

Hoe verleen of herroep ik mijn toestemming voor het installeren van cookies?

Naast de informatie die de bezoeker op deze pagina kan vinden, kan hij/zij de cookie-instellingen rechtstreeks beheren in de eigen browser. Hierdoor kunnen derden geen cookies installeren. U kunt m.b.v. de browserinstellingen ook cookies die in het verleden werden geïnstalleerd verwijderen, cookies die eventueel toestemming hebben opgeslagen voor de installatie van cookies door deze site inbegrepen. De bezoeker kan informatie leveren over de administratie van cookies in de meest populaire browsers via volgende links: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.

Wat cookies die door derden werden geïnstalleerd betreft, gebruikers kunnen hun voorkeuren beheren en hun toestemming herroepen door op de afmeldlink te klikken (indien aanwezig), m.b.v. de middelen in het privacy beleid van de derde partij of door deze partij te contacteren.

Ongeacht het bovenstaande, erkent de aanbieders dat bezoekers de instructies van EDAA (EU), Network Advertising Initiative (US) en Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of vergelijkbare diensten kunnen volgen en hiervan kunnen profiteren. Met deze diensten kan de bezoeker zijn/haar trackinginstellingen instellen voor zo goed als alle advertentietools. Net daarom beveelt de aanbieder aan om deze tool te gebruiken naast de info die u op deze pagina kunt lezen.

Aanbieder en verantwoordelijkheid

KaFe Rocks Ltd
Suite 5, Valley Towers
Valley Road
Birkirkara BKR9022

Deze site gebruikt diensten van derden die leiden tot het installeren van cookies en andere gelijkaardige trackingsystemen die technisch niet door de aanbieder zelf kunnen worden beheerd. Daarom moet elke specifieke verwijzing naar cookies en trackingssytemen geïnstalleerd door derden als indicatief beschouwd worden. U vindt een volledige uitleg in de privacyverklaringen van de respectievelijke externe aanbieders die in dit document worden beschreven.

Wegens de objectieve ingewikkeldheid van de identificatie van technologieën gebaseerd op cookies, worden bezoekers verzocht de aanbieder te contacteren voor meer info over het gebruik van cookies door deze site.

Juridische verwijzingen en definities

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle info die direct of in combinatie met andere info de identiteit van een natuurlijk persoon bepaalt of kan zijn.

Gebruiksgegevens

De info die deze site (of diensten van derden die deze site gebruiken) automatisch verzamelt. Denk aan: de IP-adressen of domeinnamen van de computers van bezoekers, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het bezoek, de methode die werd gebruikt om de aanvraag naar de server te versturen, de grootte van het ontvangen responsbestand, de numerieke code die de status van de serverreactie aangeeft (succesvol, error, etc.), het land van waaruit de bezoeker de site raadpleegt, de functies van de browser en het besturingssysteem van de gebruiker, de verschillende tijden per bezoek (bv. hoeveel tijd er werd besteed per pagina) en informatie over het pad dat de bezoeker binnen een applicatie volgt, met name de volgorde van de bezochte pagina’s.

Gebruiker/bezoeker
De persoon die deze site bezoekt en gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, akkoord gaat met de betrokken persoon.

De betrokkene
De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Processor (of gegevensverwerker)
Natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, instelling of andere instantie die persoonlijke gegevens verwerkt namens de controller, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verantwoordelijke (of aanbieder, gedeeltelijk eigenaar)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, lichaam of andere instantie die, alleen of in samenwerking met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonlijke gegevens en de gebruikte middelen, inclusief de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze website. Tenzij anders vermeld, is de verwerkingsverantwoordelijke de natuurlijke of rechtspersoon via wie deze website wordt aangeboden.

Deze website (of deze toepassing)
Dit verwijst naar de software- of hardwaretool die wordt gebruikt om de persoonlijke gegevens van de gebruiker/bezoeker te verzamelen en te verwerken.

Dienst
De dienst aangeboden via deze website zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden (indien aanwezig) en op deze pagina / toepassing.

Europese Unie (of EU)
Tenzij anders aangegeven, verwijzen alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie naar alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER).

Cookies
Klein bestand dat wordt opgeslagen op het toestel van de gebruiker.

Juridische kennisgeving
Dit privacybeleid is opgesteld op basis van bepalingen van verschillende wetgevingen, waaronder artikel 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming).

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op deze site, tenzij anders vermeld in dit document.

gdpr
Klik op 'accepteren' om onze cookies te accepteren. U leest meer over ons gebruik van cookies op onze Cookiebeleid-page.
Cookiebeleid Accepteren